ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВУ РАДНУ ЗОНУ

Данас, 28. августа, у свечаној сали општине Бач потписан је уговор о изради Плана детаљне регулације за нову радну зону у Бачу. Уговор су потписали председник општине Бач Драган Сташевић и в.д. директора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Предраг Кнежевић.

Како је истакао председник општине Бач Драган Сташевић „План се доноси у циљу уређења простора за нову радну зону и њиме ће се утврдити детаљна намена земљишта, регулационе линије саобраћајница и других јавних површина, правила уређења и грађења, правила парцелације и слично.

Оквирна површина планског подручје је 32 хектара а прецизан обухват ће се утврдити Нацртом плана.План детаљне регулације јесте први корак ка изградњи нове радне зоне и основа за израду пројектно техничке документације за њено опремање. Постојећа радна зона се полако али сигурно попуњава и на нама је да унапред припремимо нове парцеле за будуће инвеститоре као и да им понудимо најбоље могуће услове да код нас отворе погоне.

Средства за израду Плана у износу од 2.230.326,00 динара са урачунатим ПДВ-ом обезбеђена су буџетом општине Бач у суфинансирању са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине где општина Бач учествује са 1.480.326,00 динара а остатак од 750.000,00 су средства додељена од стране Секретаријата.

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВУ РАДНУ ЗОНУ
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВУ РАДНУ ЗОНУ