ПРОТИВГРАДНОМ ОДБРАНОМ ДЕЈСТВОВАНО У ОПШТИНИ БАЧ

Дана, 14.маја на територији општине Бач дејствовано је са 8 противградних ракета, док је јуче  15.маја дејствовано са још 14 противградних ракета ради одбране против временских неприлика.Тим поводом активиране су 4 противградне станице чиме је територија општине Бач успешно одбрањена.У наредном периоду општина Бач ће набавити још 35 противграних ракета чиме ће се осигурати одбрана против могућих временских неприлика.

ПРОТИВГРАДНОМ ОДБРАНОМ ДЕЈСТВОВАНО У ОПШТИНИ БАЧ