УСКОРО НОВА ОПРЕМА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У БАЧУ

Учешћем на Конкурсу за финансирање посебног програма – пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини, расписаног од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Основној  школи  „Вук Караџић“ Бач,  одобрена су средства ради реализације посебног програма. 
Пројекат под називом „Опремање школске фискултурне сале“ у висини од 500.000,00 динара подразумева набавку нових кошева, опреме за скок у вис, лопти за бацање у даљ, обележивача терена, шведске клупа, конопаца за пењање,  ниске греде и друге опреме и реквизита.
Спецификацију потребне опреме сачинио је Тим за школски спорт основне школе, у сарадњи са управом школе а подршку опремању дао је председник општине Бач Драган Сташевић нагласивши значај опремања јер  би се уградњом нове спортске опреме у фискултурну салу обезбедили квалитетнији и безбеднији услови за рад, а извођење наставних и ваннаставних активности подигло на виши ниво. 
Реализацијом пројекта корист ће осим  ученика основне школе, имати  и ученици Пољопривредне школе Бач,  који за извођење наставе користе исти простор.
УСКОРО НОВА ОПРЕМА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ У БАЧУ