ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Обавештавају се избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе да је отворен  Јавни позив за доделу монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 8 – компонента монтажне куће.  Текст Јавног позива налази се на огласној табли Општинске управе Бач, Комесаријата за избеглице и миграције као и на интернет презентацији www.kirs.gov.rs. Рок за пријаву је 25. мај 2018. године.
Текст обавештења:
http://www.bac.rs/sites/default/files/dokumenta/obavestenja/obavestenje%...