ЈАВНА РАСПРАВА

На основу члана  5.  Одлуке о приступању промени Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ бр., 24/2017),  Општинско веће општине Бач, на 57. седници   одржаној дана 24. октобра 2017. године, даје следеће
 
 
Обавештење о сазивању јавне расправе
 
 
Дана 24.10.2017. године сазива се јавна расправа за следећи акт:

  1. Нацрт Одлуке  о измени статута општине Бач.

Наведени нацрт Одлуке стављен је на увид на интернет страници општине Бач.
Позивају се заинтересовани грађани, физичка лица, правна лица и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 25. 10. 2017. године до 1. 11. 2017. године и дају примедбе  и предлоге на наведени  нацрт Одлуке путем електронске поште на адресу  jaroslav.kucenic@bac.rs  или писаним путем на адресу: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2,  21420 Бач, са назнаком „Нацрт Одлуке о измени статута општине Бач“
Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих Одлука у Скупштини општине Бач.
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-144/2017-II
Дана: 24. октобра  2017. године
 
Председавајући општинског већа
Председник општине
Борислав Антонић с.р.
 
 

AttachmentSize
PDF icon Одлука609.41 KB