ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ - ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ АПОТЕКЕ ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ