ЈАВНИ ПОЗИВИ

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор 5 сарадника на терену за попис јавне својине на територији општине Бач у оквиру пројекта „ Имовина локалне самоуправе као потенцијал за одрживи локални економски развој“

Јавни позив за доделу средстава за финансирање/суфинансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Бач у 2019. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БАЧ, ПОСЕБНОГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ И СПОРТСКОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ, УЗ УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦА У ОПШТИНИ БАЧ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

Pages