ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 20/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАsort ascending БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
27/04/2021 ROP – BAC – 24294 – IUP - 1/2020 Аладин Ариф Бачко Ново Село УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
26/04/2021 ROP – BAC – 136 – IUP - 1/2021 Туцек Ибрахим и Туцек Вера Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Локацијски услови
13/03/2021 ROP – BAC – 4620 – LOC – 1/2021 Јанош Костић Вајска ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
10/03/2021 ROP-BAC-5582-CPI-1/2021 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
10/03/2021 ROP-BAC-5583-CPI-1/2021 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
10/03/2021 ROP – BAC – 22246 – IUP - 1/2020 Ћулибрк Мирко и Ћулибрк Миљана Бач УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
03/03/2021 ROP-BAC-4548-ISAW-1/2021 Иличић Далибор Вајска РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
24/02/2021 ROP – BAC – 1870 – LOC – 1/2021 ЗЗ Бачекс Бач ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
23/02/2021 ROP – BAC – 2630 – LOC – 1/2021 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
19/02/2021 ROP- BAC –23– CPI -2/2021 Цветковић Драган Бач ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
18/02/2021 ROP – BAC – 37541 – LOC – 1/2020 ОПШТИНА БАЧ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
10/02/2021 ROP-BAC-1747-ISAWHA-2/2021 Руман Јурај и Руман Катарина Селенча РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
10/02/2021 ROP-BAC-2928-ISAW-1/2021 ОПШТИНА БАЧ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
04/02/2021 ROP-BAC-950-CPI-2/2021 ОПШТИНА БАЧ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Грађевинска дозвола
03/02/2021 ROP – BAC – 23 – LOC – 1/2021 Драган Цветковић Бач ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови

Pages