ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОЛОВНЕ МЕТАЛНЕ ОПРЕМЕ И НЕУПОТРЕБЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈКП „Тврђава“ Бач је на основу одлуке Надзорног одбора број 02-23/2018 од 31.01.2018. године донела Оглас о продаји половне металне опреме и неупотребљеног материјала.
Оглас је обликован у две целине, односно партије (I за метал и II за материјал). Понуде се могу поднети за једну или обе партије у истом коверту. 
Оглас остаје отворен до 12. марта 2018. године до 10 часова, након ког времена се приспеле понуде неће разматрати.
Особа за контакт и ближе информације за разгледање предмета продаје је Бајчи Павле на телефон 064 88169918 или 021 770-470 и 021 771-067, радним даном од 07:00 до 15:00.