ОГЛАСИ

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-7/2017-IV-05 – координатор/киња на пројекту ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.07.2017. године

Јавни оглас - ради давања у закуп непокретности - центра за сушење воћа и поврћа и хладњаче за воће и поврће са санитарно пословним објектом у Бачу путем прикупљања писмених понуда

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У БАЧУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач, расписала је јавни оглас за издавање у закуп пословног простора - вишенаменске производне хале, површине 1142,56м2, у зони мале привреде у Бачу, изграђенe на парцели број 3776/25 у к.о. Бач, површине 5999м2, уписане у листу непокретности број 459 у јавној својини општине Бач.

Pages