ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за  спровођење поступка прибављања отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач расписала је  Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана јавног оглашавања (од 08. до 24. октобра 2015. године, закључно).

Pages