ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 20/07/2024
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВАsort descending ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
23/09/2020 ROP – BAC – 3747 – IUP - 6/2020 ИЛИЧИЋ ЈОСИП УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
28/02/2019 ROP-BAC-3747-ISAW-1-2019 ИЛИЧИЋ ЈОСИП РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
10/07/2019 ROP-BAC- 18481-LOC-1/2019 ИЛИЧИЋ АНТЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
03/03/2021 ROP-BAC-4548-ISAW-1/2021 Иличић Далибор Вајска РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
20/03/2019 ROP-BAC-3726-LOC-12019 ИЛИЧИЋ ДАНИСЛАВ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
18/04/2016 ROP-BAC-1531-CPI-2/2016 ИЛИЧИЋ ИЛИЈА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
14/03/2016 ROP-BAC-1531-LOC-1/2016 ИЛИЧИЋ ИЛИЈА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Локацијски услови
04/09/2018 ROP-BAC-1531-IUP-6-2018 ИЛИЧИЋ ИЛИЈА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о употребној дозволи
22/06/2018 ROP-BAC-17441-ISAW-2-2018 ИЛИЧИЋ МИРОСЛАВ РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
21/05/2021 ROP-BAC-13165-ISAW-1/2021 Иличић Мирослав Вајска РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145.
11/03/2019 ROP-BAC-37780-CPI-32019 ИМТ ИНДУСТРИЈСКА МОНТАЖА ТОВАРИШЕВО ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
02/06/2020 ROP – BAC – 37780 – IUP - 10/2020 ИМТ Товаришево УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА PDF icon Употребна дозвола
01/02/2018 ROP-BAC-2003-ISAW-1/2018 КАПЛАР КЛАРА, МАРИЈА И ЛИДИЈА РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Решење којим се одобрава извођење радова
17/08/2018 ROP-BAC-20769-CPI-2-2018 КАРИЋ МИРСАД ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи
18/12/2018 ROP-BAC-24866-CPI-2-2018 КИШ ДАНИЕЛА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА PDF icon Решење о грађевинској дозволи

Pages