Документа

Година: 2018
Назив Број документа Орган Датум降序排列 Величина Документа
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Бач за 2018. годину 011-25/2018-I Одељење за буџет и финансије 27/04/2018 2,1 MB Package icon Одлука
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја предлога завршног рачуна буџета Општине Бач за 2017. годину 18-184/18 15/06/2018 840 kB PDF icon Извештај
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја предлога завршног рачуна буџета Општине Бач за 2017. годину 15/06/2018 840 kB PDF icon Извештај о ревизији
Одлука о завршном рачуну буџета општине Бач за 2017. годину 011-67/2018-I Скупштина општине 27/06/2018 135 kB 文件 Oдлука
Извештај о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018. године 401-1-8/2018-IV-04 Председник општине 13/07/2018 1,64 MB Package icon Извештај
Упуство за припрему буџета - 2019. година Одељење за буџет и финансије 01/08/2018 3 MB Package icon Обрасци
Припрема другог ребаланса буџета за 2018. годину Одељење за буџет и финансије 15/08/2018 4,01 MB Package icon Обрасци
Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2018.године 011-85/2018-I Скупштина општине 21/09/2018 171 kB PDF icon Одлука
Одлуку о ребалансу буџета општине Бач за 2018.годину 011-84/2018-I Скупштина општине 21/09/2018 2,41 MB Package icon Одлука
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2018. године 401-2-12/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 12/10/2018 1.54MB Package icon Извештај
Ревидирано упуство за припрему Одлуке о буџету за 2019. годину 400 -1-46/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 19/11/2018 0,98 MB Package icon Обрасци
Припрема трећег ребаланса буџета за 2018. годину 400 -1- 47-1/2018-IV-04 Одељење за буџет и финансије 28/11/2018 3.52 MB Package icon Обрасци
Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2018.године 011-104/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 149kB PDF icon Одлука
Одлуку о ребалансу буџета општине Бач за 2018.годину 011-105/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 2.98 MB PDF icon Одлука
Одлука о буџету Општине Бач за 2019. годину 011-106/2018-I Скупштина општине 18/12/2018 2.74 MB PDF icon Одлука
Година: 2019
Назив Број документа Орган Датум降序排列 Величина Документа
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину Одељење за буџет и финансије 05/03/2019 1,96 MB 文件 Грађански водич
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Бач за 2019. годину 400-1-7/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 05/03/2019 497 kB 文件 Упутство
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Oпштине Бач за 2020. годину 40-1-92-1/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 20/03/2019 500 kB 文件 План
Одлукa о ребалансу буџету Oпштине Бач за 2019. годину 011-29/2019-I Скупштина општине 17/04/2019 2.36MB Package icon Одлука
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину Одељење за буџет и финансије 03/05/2019 2 MB 文件 Грађански водич
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2018. годину 011-53/2019-I Скупштина општине 12/06/2019 4,44 MB Microsoft Office document icon Одлука, Package icon Прилози
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2019. године 401-2-8/2019-IV-04 Председник општине 12/07/2019 1,18 MB Microsoft Office document icon Извештај
Упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Бач за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину 400 -1-26/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 26/07/2019 2,56 MB Package icon Упутство
Упитник за креирање буџета за 2020. годину - MS WORD формат Општинска управа 26/08/2019 468 KB Microsoft Office document icon Упитник - MS WORD формат
Упитник за креирање буџета за 2020. годину - PDF формат Општинска управа 26/08/2019 104 KB PDF icon Упитник - PDF формат
Припрема другог ребаланса буџета за 2019. годину 400 -1-32/2019-IV-04 Одељење за буџет и финансије 09/09/2019 3.41 MB Package icon Обрасци
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2019. године 401-2-15/2019-IV-04 Председник општине 14/10/2019 1,17 MB Microsoft Office document icon Извештај
Одлука о ребалансу буџета општине Бач за 2019.годину 011-78/2019-I Скупштина општине 18/10/2019 3.51 MB PDF icon Одлука
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину - II ребаланс Одељење за буџет и финансије 04/11/2019 1.95 MB 文件 Грађански водич
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ Општинско веће 15/11/2019 2,5 MB Package icon Oдлука

页面