Документа

Година: 2021
Назив Број документа Орган Датум降序排列 Величина Документа
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета општине Бач за 2021. годину 400 -1-8/2021-IV-04 Одељење за буџет и финансије 24/05/2021 507.54 KB 文件 Извештај
Одлука о ребалансу буџета Општине Бач за 2021. годину 011-31/2021-I Скупштина општине 24/05/2021 704.83 KB 文件 Одлука
Грађански водич кроз буџет за 2021. годину - I ребаланс буџета Одељење за буџет и финансије 01/06/2021 1.55 MB 文件 Грађански водич
Прелиминарна листа одобрених предлога пројеката акције "УКЉУЧИ СЕ И ТИ У БУЏЕТ" 06-33-4/2021-IV-04 Општинска управа 08/06/2021 146 kB PDF icon Прелиминарна листа
Одлукa о завршном рачуну буџета Oпштине Бач за 2020. годину 011-39/2021-I Скупштина општине 25/06/2021 7.94 MB Package icon Одлука и прилози
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.06.2021. године 401-2-8/2021-IV-04 Председник општине 08/07/2021 288 kB Package icon Извештај
Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Бач за 2022. годину 400-1-20/2021-IV-04 Одељење за буџет и финансије 30/07/2021 3.38MB Package icon Обрасци
Упитник за грађане – укључи се у креирање буџета за 2022. годину Председник општине 30/07/2021 340 kB Microsoft Office document icon Упитник
Документација за припрему 2. ребаланса буџета Општине Бач за 2021. годину Одељење за буџет и финансије 03/09/2021 3,29 MB Package icon Документација
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бач за 2021.годину Општинско веће 08/10/2021 884 kB Package icon Одлука и прилози
Извештај о Извршењу буџета општине Бач за период 01.01.-30.09.2021. године 401-2-14/2021-IV-04 Председник општине 08/10/2021 307.12 KB Package icon Извештај
Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бач за 2022. годину 400 -1-34-1/2021-IV-04 Одељење за буџет и финансије 02/11/2021 498.32 KB 文件 Упутство
Одлука о другом ребалансу буџета општине Бач за 2021. године 011-64/2021-I Скупштина општине 08/11/2021 529.99 KB 文件 Одлука
ЈАВНА РАСПРАВА НАЦРТA ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ Општинско веће 24/11/2021 848.08 KB Package icon Одлука и прилози
Одлука о буџету Општине Бач за 2022. годину 011-70/2021-I Скупштина општине 15/12/2021 431.22 KB 文件 Одлука
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ АКЦИЈИ „УКЉУЧИ СЕ И ТИ У БУЏЕТ“ ОПШТИНЕ БАЧ 06-33-10/2021-IV-04 30/12/2021 2.07 MB 文件 Извештај
Година: 2022
Назив Орган Датум降序排列 Документа
ЈАВНA РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА 2022. ГОДИНУ Општинско веће 18/05/2022 Package icon Одлука и прилози

页面