ЗБРИНИМО АМБАЛАЖУ – ЗАШТИТИМО ОКОЛИНУ

Oпштина Бач обавештава све пољопривредне произвођаче да ће се 03. јуна 2016.г. према распореду термина приказаном у табели, и уз издавање потврде о предаји, организовати акција прикупљања отпадне амбалаже од средстава за заштиту биља. Амбалажа која се предаје мора бити испрана од остатака хемијских средстава најмање три пута, на прописан начин.  
О тачним локацијама предвиђеним за предају амбалаже у појединим општинским местима, сви заинтересовани се могу информисати у просторијама месних заједница, а термини за преузимање су следећи:
 

место време
Селенча 8:00 – 9:00 ч
Бач 9:30 – 10:00 ч
Вајска 10:30 – 11:30 ч
Плана 12:00 – 13:00 ч
Бачко Ново Село 13:30 – 15:30 ч

Ова акција се спроводи у сарадњи са Удружењем произвођача средстава за заштиту биља у Србији – SECPA, оператером за збрињавање амбалажног отпада – SEKOPAK и пољопривредном стручном службом Нови Сад.
Акција се спроводи у циљу заштите животне средине, како се овај отпад не би у међувремену спаљивао, бацао у комунални отпад или у природу, закопавао или на неки други неодговарајући начин уништавао.

                Канцеларија за пољопривреду општинске управе Бач
                Контакт: 021/770-075, локал 149
 

ЗБРИНИМО АМБАЛАЖУ – ЗАШТИТИМО ОКОЛИНУ