НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СЕЛЕНЧИ

Председник општине Бач Драган Сташевић потписао је данас уговор о додели средстава за суфинансирање иградње и реконструкције објеката фекалне канализације. За овај посао предвиђено је 20 милиона динара (без ПДВ-а) од чега је учешће општине Бач 4 милиона динара као и још 4 милиона за целокупан ПДВ  . Ово је друга фаза изградње главног колектора фекалне канализације са три релејне станице у Селенчи а општина Бач ће у најкраћем могућем року покренути поступак избора извођача.