ОПШТИНА БАЧ ДОБИЈА СТРАТЕГИЈУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Јуче су у Сали КП Центра у Бачу одржани први састанци радних група за израду Стратегије руралног развоја у оквиру пројекта „Локалне иницијативе за рурални развој Бачке“. Пројекат „Локалне иницијативе за рурални развој Бачке“ финансира Владе Републике Србије-Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Швајцарска агенција за развој и сарадњу. Пројекат реализује Еврорски рокрет Нови Сад у сарадњи са Орштином Бач са циљем формирања локално-акционе групе и израде локалне стратегије руралног развоја. Сарадник на пројекту је Регионална развојна агенција Бачка, а пројекат се реализује у још 7 бачких орштина.

Данашњи састанци радних група које су разматрале приоритете развоја у сеоским срединама на територији општине Бач је први велики корак ка припреми становништва за коришћење фондова ЕУ намењених Србији у периоду приступања, с обзиром на то да је постојање стратегије и локално-акционе групе на територији која конкурише за средства основни предуслов за коришћење поменутих фондова, објаснила је Мр Ивана Пајић из Европског покрета Нови Сад.

Локално-акционе групе су територијална партнерства између јавног, цивилног и приватног сектора која ће моћи да конкуришу за бесповратна средства намењена реализацији мере број 5 IPARD II Програма -„Спровођење локалних стратегија руралног развоја-LEADER“ у износу од око 17 000 000 евра за период од 2017-2020. године.

По речима мр Иване Пајић координаторке пројекта, до тренутка када ће ова средства постати доступна (током 2017. године) Еврорски покрет Нови Сад ће кроз пројекат Локалне иницијативе за рурални развој Бачке пружати сву неопходну техничку подршку новоформираној локално-акционој групи на територији Општине Бач, те у сарадњи са локалним актерима из сеоских средина израдити Стратегију руралног развоја по LEADER методологији, како би по отварању фондова била спремна да самостално конкурише за поменута средства.

„Вечерас смо дефинисали методологију по којој ћемо израдити стратегију, док ће сам документ почивати на LEADER пристуру односно укључивању актера руралног развоја из јавног, цивилног и приватног сектора. Чланови радних група су актери који су већ приступили локално-акционој групи Бач чије формирање је у току. Искористићу прилику да позовем предузетнике (микро, мала и средња предузећа која се баве прерадом воћа, поврћа, млека и меса као и предузетнике који се баве старим занатима), пословне фирме из области аграра-пољопривредна газдинства регистрована као правна лица, пољопривредне задруге, затим сеоска туристичка домаћинства и туристичке субјекте, удружења грађана блиска теми руралног развоја ( удружења пољопривредника, еколошка удружења, удружења жена, спортска друштва да се прикључе локално-акционој групи и припреме се за фондове ЕУ који ће нам бити достурни.

Сви заинтересовани се ради додатних информација могу јавити у Канцеларију за локално-економски развој Општине Бач.

ОПШТИНА БАЧ ДОБИЈА СТРАТЕГИЈУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНА БАЧ ДОБИЈА СТРАТЕГИЈУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНА БАЧ ДОБИЈА СТРАТЕГИЈУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНА БАЧ ДОБИЈА СТРАТЕГИЈУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА