ПОТПИСАН УГОВОР О УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ

Председник општине Бач Драган Сташевић потписао је данас уговор о уређењу каналске мреже у финкцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији наше општине. Учешће општине Бач у овом пројекту износи 22,5 милиона динара, укупна вредност  пројекта је 50 милиона  а радови ће бити извођени у катастарским општинама Бач, Бођани, Бачко Ново Село, Плавна, Селенча и Вајска.
Како је прецизирано уговором ЈВП Воде Војводине ће одмах покренути поступак јавне набавке за избор извођача радова како би се што пре започело са реализацијом предмета уговора.
У претходне две године за уређење каналске мреже у општини Бач уложено је преко 90 милиона динара.