ПРОЈЕКАТ ''ПОМОЋ У КУЋИ И НЕГА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ''

Општина Бач је започела са реализацијом пројекта ''Помоћ у кући и нега особа са инвалидитетом'' који финансира Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања. Пројекат подразумева пружање помоћи у кући старим и немоћним лицима и негу особа са инвалидитетом у периоду од шест месеци, а за који ће бити ангажовано седам геронтодомаћица. На овај начин Општина Бач ће у сарадњи са Центром за социјални рад организовати помоћ и негу за најугроженија стара лица и особе са инавлидитетом у свим насељима општине Бач. Како би помоћ старима и инвалидима пружила на квалитетан начин у складу са њиховим основним потребама, све ангажоване геронтодомаћице су прошле петодневну обуку према акредитованом програму Републичког завода за социјалну заштиту, а свим полазницама су додељени сертификати. У наредном периоду следи пријављивање корисника помоћи у Центру за социјални рад и почетак обиласка истих од стране геронтодомаћица.

ПРОЈЕКАТ ''ПОМОЋ У КУЋИ И НЕГА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ''
ПРОЈЕКАТ ''ПОМОЋ У КУЋИ И НЕГА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ''
ПРОЈЕКАТ ''ПОМОЋ У КУЋИ И НЕГА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ''
ПРОЈЕКАТ ''ПОМОЋ У КУЋИ И НЕГА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ''