РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Председник Скупштине Општине Бач Борислав Антонић расписао је данас, 21. марта изборе за чланове Савета Месних заједница. Избори су расписани за Месне заједнице Бач, Бачко Ново Село и Плавна.  Датум одржавања избора је 24. април на дан одржавања Парламентарних, Покрајинских и локалних избора. Све неопходне радње око спровођења избора извршиће Општинска изборна комисија. Рокови за сповођење изборних радњу почињу да теку од дана расписивања избора. Право на кандидатуру имају сви грађани са пребивалиштем у општини Бач а из насељених места где су расписани избори. За подношење кандидатуре неопходно је прибавити најмање 20 оверених потписа подршке.
 

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА