ФИРМА СА СЛОВЕНАЧКИМ КАПИТАЛОМ КУПИЛА ТРИ ПАРЦЕЛЕ У БАЧУ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА

Данас је у Свечаној сали општине Бач потписана документација о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине и то три везане парцеле у потесу „Пескара“ укупне површине преко 40 ари. Како је прецизирано у Писму о намерама  које је привредно друштво ДОО „Мигнон“ из Новог Сада упутило општини Бач на овим парцелама се планира инвестирање у висини од око 500.000 евра за изградњу постројења ради производње и прераде безопасног органског отпада: компоста,  биодизела и обновљивог горива за биогасне електране, запошљавање око 20 радника и обрт од око 20.000 тона органске масе годишње.
 Како је рекао господин Јака Цанкар, власник фирме Мигнон и већински власник фирме Ганга из Словеније, прерадом и сакупљањем органског отпада се баве од 2005. године. Након доброг пословања у Словенији одлучили су се за проширење делатности у Републици Србији и зауставили су се баш у Бачу где су се куповином парцела створили сви услови.
Председник општине Бач Драган Сташевић исказао је задовољство што је ова фирма препознала потенцијал општине Бач за поменуту делатност јер осим повољног пословног амбијента у индустријској зони је у току изградња електране на биомасу а такође је велики број ораничног пољопривредног земљишта погодан за узгој житарица и уљарица чијом производњом се може створити органска биомаса.
Парцеле су купљене за износ од  427.533 динара а рок за привођење предметног земљишта планираној намени је две године.
 

ФИРМА СА СЛОВЕНАЧКИМ КАПИТАЛОМ КУПИЛА ТРИ ПАРЦЕЛЕ У БАЧУ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА
ФИРМА СА СЛОВЕНАЧКИМ КАПИТАЛОМ КУПИЛА ТРИ ПАРЦЕЛЕ У БАЧУ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА
ФИРМА СА СЛОВЕНАЧКИМ КАПИТАЛОМ КУПИЛА ТРИ ПАРЦЕЛЕ У БАЧУ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА
ФИРМА СА СЛОВЕНАЧКИМ КАПИТАЛОМ КУПИЛА ТРИ ПАРЦЕЛЕ У БАЧУ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА