ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

У оквиру пројекта "ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ" представници општине Бач су боравили у општини Раковица (Хрватска) у периоду од 13. до 15. маја. Сарадња на овом пројекту одвија се између малих локалних заједница са вредном културном, природном и историјском баштином:општина Раковица (Хрватска), град Раб, општина Бач (Србија), општина Aquileia и град Tarcento (Италија), општина Чапљина и општина Столац (Босна и Херцеговина), општина Пиран (Словенија).
Након неколико година сарадње на пројекту међународних волонтерских кампова организованих од стране Adriatic GreeNet-a и UNESCO клуба UNESCO-a спонзорства свих националних комисија UNESCO-a те су мала места успоставила мрежу малих европских културних градова "I Care for...Europe" с циљем повећања партнерства с другим малим градовима и заједницама сличних карактеристика у Европи.
Деца из основне школе "Вук Караџић" Бач презентовала су нашу општину у оквиру заједничке изложбе и учествовала у традиционалним спортским играма у мешовитим групама.
У оквиру пројекта "ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ" организована је посета Националном парку Плитвичка језера за све учеснике.
Како би се скренула пажња на важност малих заједница које су стварни  чувари европске баштине организована је радионица за све представнике локалних заједница на којој је представљен садржај и материјали корисни за покретање европске кампање "Мала, Велика Европа".
 

ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
ЧУВАРИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ