ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ КАНЦЕЛАРИЈЕ У БАЧУ ОСНОВНОГ СУДА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Канцеларија за пријем писмена, Оверу исправа и потписа, те за давање информација о одржавању судских дана у Бачу ће од 01. децембра 2015. године бити отворена сваког понедељка у времену од 7:30 до 15:30 часова. Адреса кацеларије је Трг др Зорана Ђинђића бр.2 , II спрат, канцеларије број 204 и 205.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ КАНЦЕЛАРИЈЕ У БАЧУ ОСНОВНОГ СУДА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ