О ПРОЈЕКТУ ''ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМА И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОПШТИНИ БАЧ''

Социјална политика, а посебно социјална заштита и социјална инклузија представљају неке од најважијих елемената који су предмет подршке Европске уније у настојањима да се у локалним заједницама у Србији унапреде вредности као што су једнакост, солидарност, толеранција, поштовање основних људских права, право на пристојан живот и право на адекватну социјалну заштиту, пре свега угрожених и маргинализованих категорија становништва. У складу са напред наведеним принципима, у општини Бач се спроводи пројекат ''Помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом'' који финансира Европска унија кроз програм развоја ефикасних услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу. Значајну улогу у спровођењу овог пројекта има Центар за социјални рад Бач, партнер на пројекту, који води рачуна о томе да пружене услуге у оквиру пројекта буду у складу са важећим стандардима и да сви заитересовани корисници добију одговарајуће информације и помоћ.
Циљ пројекта је унапређење стандардних услуга социјалне заштите на локалном нивоу која ће омогућити већу инклизију и самосталанији живот рањивих група становништва, пре свега старих особа и особа са инвалидитетом. 
Специфични циљ пројекта је проширење услуга социјалне заштите на ширу популацију старих и особа са инвалидитетом.
 
Главне активности које су планиране пројектом:

  • Успостављање локалне социјалне услуге за помоћ у кући старима и особама са инвалидитетом;
  • Стручна подршка корисницима услуге помоћи у кући од стране лекара и психолога;
  • Отварање вешернице за кориснике социјалних услуга али и шире популације.
  • набавка возила за бржи и ефикаснији приступ и пружање помоћи корисницима помоћи у кући.

 
Најважнија активност, која је започета 1. октобра ове године, јесте пружање услуге помоћи у кући старима и особама са инвалидитетом кроз ангажовање 10 геронтодомаћица које обилазе кориснике у свим насељима општине, па чак и удаљене салаше. На самом почетку пружања услуге помоћи у кући, Центру за социјални рад Бач пријавило се чак 90 корисника. Услуга помоћи у кући намењена је свим лицима старијим од 65 година, као и инвалидним лицима без обзира на годиште, а подразумева задовољење свакодневних основних животних потреба са циљем очувања и унапређења квалитета живота. Како би се додатно олакшао рад геронтодомаћица и побољшао приступ до свих корисника, Општина Бач је кроз пројекат набавила једно возило којим се већ врши набавка различитих потрепштина за кориснике али и превоз корисника до Дома здравља у Бачу. Важан део услуге биће и ангажовање лекара и психолога који ће наредних дана започети са обиласком корисника услуге помоћи у кући, који ће са њима разговарати и пружити им одговарајуће савете у погледу коришћења терапија и основних лекарских прегледа.
Важан део пројекта је отварање вешернице у Бачу, која ће бити намењена пре свега корисницима услуге помоћи у кући али и осталим грађанима општине који буду желели користити њене услуге прања, сушења и пеглања веша,постељине, гардеробе и сл. Ово је први пут да општина Бач добија овакву врсту услуге која је уједно упослила три жене и која ће функционисати на принципу социјалног предузетништва.
Услуга помоћи у кући старима и особама са инвалидетом доступна је од октобра ове године, а Центру за социјални рад могу се пријавити сва лица која имају потребе за овом услугом помоћи у кући, као за услугом вешернице. Информације и пријаве могу се добити сваким радним даном од 7:00 до 15:00 у просторијама Центра за социјални рад у Бачу (улица Бачка 4) или на телефон 021/770-251. Такође, информације о услугама вешернице поред Центра за социјални рад могу се добити и у самој вешерници на Тргу др Зорана Ђинђића бр. 8 у згради ''Занатског дома''.
 
https://www.youtube.com/watch?v=U4-ptQ5daz4
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Вешерница
Вешерница
Набавка возила
Набавка возила
Посета лекара
Посета лекара
Корисници услуга помоћи
Корисници услуга помоћи
Корисници услуга помоћи
Корисници услуга помоћи