ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се родитељи и ученици средњих школа да је потребно да донесу у Општинску управу Бач, Пријемна канцеларија, потврду о уписаној 2018/2019. школској години због остваривања права на бесплатну месечну карту за школе у Бачу, Бачкој Паланци и Оџацима. На полеђини потврде уписати ЈМБГ ученика и релацију.