ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БАНКЕ

Комисија буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бач расписала је данас Јавни позив за банке заинтеросоване за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Бач, уз учешће општине Бач у субвенционисању дела камате на кредите. 
Јавни позив се може преузети овде

Након избора банака које испуњавају услове за учествовање у програму субвенционисања каматних стопа, Комисија ће расписати и Јавни позив за све пољопривреднике, који имају потребу да на овај начин прибаве кредитна средства за своју пољопривредну производњу.

Реализацијом ове мере, општина Бач ће у целости реализовати и овогодишњи Програм пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Бач, на које је прибавила сагласност министарства.