ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ

Комисија за признања Општине Бач расписала је јавни позив за подношење иницијатива за доделу:

  • награде Општине Бач,
  • посебног јавног признања Општине Бач и
  • спортског признања Општине Бач у 2018. години.

Позивају се сви грађани општине, заинтересовани субјекти, предузећа, установе и друге јавне службе, удружења грађана, као и остале јавне службе и појединци да, закључно са петком, 05. октобром 2018.г. пријаве, односно поднесу образложени предлог за доделу наведених награда и признања у свим областима друштвеног рада и деловања.

Како је наведено у самом позиву, награде се додељују за посебне доприносе, постигнуте резултате у раду и стваралаштва, те нарочита достигнућа и остварења у областима привреде, образовања и васпитања, духовног, научног и културно-уметничког стваралаштва, здравствене и социјалне заштите, хуманитарних и добротворних акција, те нарочита залагања за просветно наслеђе, унапређење традиције и заједнички суживот грађана, те значајна залагања и поступања у ванредним ситуацијама. Као, посебно, спортско признање се додељује - као највише признање општине за постигнуте врхунске резултате у области спорта.

Јавни позив се може пронаћи овде