ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈE ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВ

Канцеларија за пољопривреду обавештава све пољопривреднике са територије општине Бач да је од 1. јануара 2019. године ступио на снагу нови Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства.

У складу са овим Правилником предвиђена је обнова регистрације пољопривредних газдинстава у периоду од 1. марта до 30. априла 2019. године, када се Управи за трезор достављају сви подаци који су промењени у односу на стање у Регистру.

Ово је битно из разлога јер ће само пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар  и која су извршила обнову регистрације у складу са овим Правилником – остварити право на подстицаје у пољопривреди.

Помоћ везану за обнову регистрације, током марта и априла месеца, свим пољопривредницима пружаће стручна лица Пољопривредне саветодавне службе у просторијама Управе за трезор и у оквиру канцеларије за пољопривреду  општинске управе Бач. Више информација, сваког радног дана, заинтересовани могу добити и на тел. 021/ 770-075, локал 147.

 

ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА