ОДРЖАНА 103. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 05. марта 2019. године одржана је 103. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници је поред чланова Општинског већа, присуствовала и начелница Општинске управе Бач, запослени у општинској управи Бач, као и директорка Центра за социјални рад, који су образложили предложене акте.

 
Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • Дало је сагласност на Извештај о поднетим пријавама на јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Бач за 2019. годину; 
  • Донело Одлуку о додели средстава намењених за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Бач за 2019. годину;
  • Расписало јавни позив за доделу средстава за финансирање/суфинансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Бач у 2019. години;
  • Донело Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке; 
  • Донело Одлуку о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Колибри“ Бач у 2019. години;
  •  Усвојило је измене и допуне о правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи Бач, интерном ревизору и правобранилаштву општине Бач.

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 103. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 103. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 103. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА