УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - ФАЗА 2

Данас је у општини Бач одржан уводни састанак који се односи на пројекат 'Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи' - Фаза 2.  Овај пројекат се реализује у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, финансиран је од стране Европске уније и Савет Европе. Ово у суштини представља наставак пројекта (Управљање људским ресурсима – Фаза 1) који је у општини Бач реализован у периоду од марта 2016 - децембра 2017.г.

Данашњем састанку су поред руководоства општинске управе и сарадника задужених за кадровска питања, присуствовала и квалификована лица изабрана од стране донатора - која ће током трајања пројекта, Општини Бач, пружити експертску подршку и стручно знање у кључним областима управљања људским ресурсима у локалној управи, у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и подзаконским актима релевантним за ову област.

Пројектом је иначе предвиђен низ активности које ће допринети изградњи и унапређењу управљања људским ресурсима и успостављања система за стручно усавршавање запослених, чиме ће се, према пројектном плану, подићи и свеукупан капацитет локалне самоураве за пружање квалитетних услуга према грађанству и привреди.

Друга фаза пројекта биће реализована до децембра 2021.г.

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - ФАЗА 2
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - ФАЗА 2
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - ФАЗА 2
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - ФАЗА 2