ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КРЕТАЊЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА

Обавештавају се лица која се брину о особама компромитованог здравственог стања (непокретне и слабо покретне особе, лица са посебним потребама и сл.) да захтев за добијање дозволе за кретање током трајања полицијског часа у циљу пружања неопходне помоћи овим особама могу поднети Општинској управи општине Бач и то на:

021/6070-075 лок 149, Антонио Шумић као и мејл адресу: antonio.sumic@bac.rs
021/6070-075 лок 147, Далибор Гајић као и мејл адресу: dalibor.gajic@bac.rs

Захтев се подноси у слободној форми. У захтеву је потребно навести име и презиме, адресу, јединствени матични број и број телефона особе која пружа помоћ и исте те податке за особу којој се помоћ пружа као и временски период у којем ће се особа обилазити.
Оправданост захтева, сходно инструкцији, најпре ће вршити надлежна Општинска управа, које ће у случају оправданости, захтев проследити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће коначно ценити оправданост захтева и издавати дозволу за кретање.