ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 08.04.2020.ГОДИНЕ О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНО - ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА

Општински штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 08.04.2020. године донео је Закључак о формирању стручно- оперативних тимова у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID- 19  и за помоћ старијим и угроженим лицима за време ванредног стања на територији општине Бач