ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима.

Право на подстицаје остварују лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво,
- земљорадничка задруга

Рок за подношење пријаве је 19. јун 2020. године.

Цео текст Kонкурса као и сву пратећу документацију за пријаву на Конкурс можете преузети кликом на следећи линк: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/aktuelni-konkursi/i...

 

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА