УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ ИПАК НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ САЛЕ У ОШ ВУК КАРАЏИЋ БАЧ И СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СЕЛЕНЧИ

У уговорима потписаном 08.јула 2015. Године између Управе за капитална улагања АПВ и општине Бач за опремање спортске сале у О.Ш. Вук Караџић општини Бач су додељена средства у износу од 449.692,80 динара а за опремање спортске хале у Селенчи 3.481.848,00 динара. Испуњавајући свој део обавеза Општина Бач је у складу са овим уговорима а након добијања Сагласности Управе за капитална улагања 29. Октобра расписала јавну набавку мале вредности.
Управа за капитална улагања АП Војводине је данас 03.11. општини Бач доставила на потписивање споразумне раскиде уговора за пројекат “Опремање спортске сале у ОШ „Вук Караџић “ и за пројекат „Опремање спортске хале“ у Селенчи.
Како је наведено у пропратном акту Аутономна Покрајина Војводина, Управа за капитална улагања АПВ, након ребаланса буџета а по Пројекцији распореда финансијских средстава не предвиђа средства за ова два веома важна пројекта у општини Бач.
Пројектима је било предвиђено опремање спортске сале и спортске хале гредама, машинама за теретану, разбојом, констукцијом за одбојку, рукометним головима, лоптама, струњачама, одскочним даскама и другом неопходном опремом.

Споразум о раскиду Уговорa - "Опремање спортске хале"

Споразум о раскиду Уговорa - "Опремање спортске сале ОШ "Вук Караџић" Бач"

Споразум о раскиду Уговорa - "Опремање спортске хале"
Споразум о раскиду Уговорa - "Опремање спортске хале"
Споразум о раскиду Уговорa - "Опремање спортске сале ОШ "Вук Караџић" Бач"
Споразум о раскиду Уговорa - "Опремање спортске сале ОШ "Вук Караџић" Бач"