СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КЊИГА ЗА НАРОДНУ БИБЛИОТЕКУ “ВУК КАРАЏИЋ” БАЧ

Дана, 25.05.2015.године Народна библиотека “Вук Караџић” Бач и Покрајински Секретаријат за културу и јавно информисање  закључили су  Уговор о додели новчаних средстава  из буџета АП Војводине за суфинансирање пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке књига, других публикација и опреме за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2015. години. Средства у износу од 102.100,00 динара додељенa су за суфинансирање набавке књига за Народну библиотеку “Вук Караџић”.