ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КОЈЕ НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ ИМАЈУ ТВРЂАВЕ НА ДУНАВУ

Дана 09.10.2015. године у Београду  потписан је Протокол о сарадњи између локалних самоуправа које на својој територији имају тврђаве на Дунаву:  Бачка, Петроварадинска, Београдска, Смедеревска, Рамска, Голубачки град и Фетислам.
Потписнице овог Протокола препознале су заједнички интерес да кроз међусобну сарадњу допринесу обогаћивању културне понуде и промоције земље.
На овај начин потписнице овог протокола исказале су  заједнички интерес и спремност да сарађују на пројекту Тврђаве на Дунаву посебно у области заједничке медијске  и других врста промоције и координираног наступа на трећим тржиштима, све у циљу развоја привреде и туризма.
Такође обавезале су се да у  оквиру својих надлежности, предузму одговарајуће кораке и конкретне радње, којима ће омогућити промоцију “Тврђава на Дунаву”, упознавање посетилаца са споменицима културе, њиховим значајем и потенцијалима у циљу побољшања туристичке понуде.
Овим Протоколом договорена је и израда Програма културне руте која ће обједињавати Тврђаве на Дунаву као и начин и услове реализације пројекта.
 

ПРОЈЕКАТ "ТВРЂАВЕ НА ДУНАВУ"