ИНФОРМАЦИЈА О АКТУЕЛНИМ КОНКУРСИМА И ЈАВНИМ ПОЗИВИМА

Општина Бач обавештава заинтересоване правна лица о актуелним јавним позивима/конкурсима.
Расписани су следећи јавни позиви/конкурси:

  • конкурс за институционалну подршку омладинским организацијама и организацијама за младе које се залажу за учешц́е младих у процес доношења одлука у земљама Западног Балкана и Турске у оквиру Мреже омладинских фондова Западног Балкана и Турске https://www.divac.com/Konkursi/2382/KONKURS-za-omladinske-organizacije-i-organizacije.shtml
  • јавни конкурс за доделу средстава запрограме у области развоја информационог друштва у РС у 2018. години- муђународна такмичења http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs/?script=lat
  • конкурс за пројекте удружења у оквиру програма Спровођење антидискриминационих политика у РС за 2018. годину  http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/node/22137