ПОТПИСАНА ДВА УГОВОРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

Председник општине Бач, Борислав Антонић је дана 26.04.2018. године u Новом Саду потписао два уговора за суфинансирање пројеката на територији општине Бач .
Уговори су закључени са Покрајинским Секретеријатом за пољопривреду, водопривреду, и шумарсто и то ;
-Уговор за суфинансирање изградње,санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018 години за реализацију пројекта  "Реконструкција водоводне мреже у насељу Бачко Ново Село "  за чију реализацију  секретеријат обезбеђује 3.362.937,41 што представља 70%  потребних средстава .
- Уговор за суфинансирање изградње и реконструкције објеката фекалне канализације за реализацију пројекта "Изградње главног колектора фекалне канализације са три релејне станице у насељу Селенча завршетак крака IV и крак III " за чију реализацију  секретеријат обезбеђује 6.606.198,32 што представља 50% потребних средстава .
Преостали износ за реализацију ова два пројекта обезбедиће општина Бач .
Како је истакао председник општине Бач г. Антонић добијена средства омогућиће реализацију ова  два пројекта а у оба насељена места  биће унапређени и значајно побољшани услови живљења, и омогућен даљи равномеран развој комуналне инфраструктуре у свим насељеним местима општине Бач.

ПОТПИСАНА ДВА УГОВОРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ