ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 3. став 3. Уговора о стипендирању, Комисја за доделу стипендија за ученике и студенте са подручја општине Бач даје следеће:
 
                                    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Сви корисници стипендија имају обавезу да доставе следеће доказе:

  • УЧЕНИЦИ: копију сведочанства о завршеном разреду школе;
  • СТУДЕНТИ: потврду о овереном летњем семестру или копију индекса.

Наведена документација је неопходна како би се исплатила последња, осма, стипендија за школску 2017/2018. годину.
Документацију је неопходно у што краћем року предати на пријемну канцеларију Општинске управе Бач, Трг Др Зорана Ђинђића 2 или у месне канцеларије Општинске управе Бач.