ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦА КОЈА АПЛИЦИРАЈУ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2019. ГОДИНИ

Сви који су заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2019.г., потребно је да НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2018.г. поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.
Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:
Јужнобачки управни округ
Булевар Михајла Пупина 10
21000 Нови Сад
Са обавезном назнаком: „ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ ИНСПЕКЦИЈУ“
 
 
Поред Захтева потребно је извршити и уплату и доставити је уз Захтев:
Прималац: Буџет Републике Србије
Сврха: Р.А.Т.
Износ: 310,оо динара, шифра плаћања 153
Бр. рачуна: 840-742221843-57
модел: 97          позив на број: 11223 
 
Препорука Службе за пољопривреду јесте да се фотокопија поменутог захтева преда, у наведеном року, и надлежној ветеринарској инспекторки Емилији Риман Маљковић, ради евиденције.