ОБУКА ЗА ЗАКУПЦЕ У ВЕЗИ ВОЂЕЊА КЊИГЕ ПОЉА

У петак, 25. јануара 2019.г. у свечаној сали општинске управе, са почетком у 12,оо часова, одржаће се обука за примену Апликације AgroLife, која у себи, између осталог садржи и евиденцију "Књига поља".

Према Закону о пољопривредном земљишту, књига поља се дефинише као документ о планирању и праћењу свакодневних активности у биљној производњи и оствареним приносима на пољопривредном земљишту, током године. Истим Законом, је такође прописана и обавеза вођења књиге поља за државно земљиште које се узима у закуп.

У складу са тим, локална самоуправа је свим закупцима обезбедила бесплатно коришћење Аликације која им на једноставан начин омогућава преглед и евиденцију свих агротехничких мера које спроводе на закупљеном државном пољопривредном земљишту.

Сам начин приступања Апликацији и њеног коришћења, биће директно приказано на обуци која се организује, а овим путем се позивају сви пољопривредници, који ће је у будућности користити у својој производњи да се присуствују истој, или да се пријаве у канцеларији за пољопривреду - како би добили своје приступне шифре и корисничке налоге.