ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 8. фебруара 2019. године одржана је 101. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 09:00 часова, по позиву председника општине Бач.

Осим чланова општинског већа седници су присуствовали и запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте. 
Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, утврдило предлоге следећих аката:

  • Општинско веће општине Бач донело је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину 
  • Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за програме у области културе у 2019. години;
  • Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години;
  • Решење о утврђивању висине средстава за реализацију годишњег програма спортских организација на територији општине Бач за 2019. годину;
  • Расписало је Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Бач за 2019. годину;
  • Усвојило је Извештај о попису нефинансијске покретне и непокретне имовине; 
  • Усвојило је Годишњи Извештај о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Бач у 2018. години;

Пошто питања и предлога није било, након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА