ОДРЖАН ЈЕ ОТВОРЕНИ САСТАНАК О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 03.04.2019. године са почетком у 12,45 часова у Свечаној сали општине Бач, одржан је отворени састанак о нацрту  Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бач.

Запослени у општинској управи задужени   за израду текста нацрта  Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бач, том приликом презентовали су заинтересованим представницима јавности текст нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бач

Запослени који су били задужени за израду  текста одговарали су  на питања заинтересованих представника јавности.

Предлог текста нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бач, наћи ће се пред одборницима Скупштине општине Бач, на првој наредној седници Скупштине општине Бач.