РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА КАО И БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2020. ГОДИНИ

У наставку се налазе текстови и обавештење о расписаним Јавним позивима за:
-доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на теритотији општине Бач
-остваривање права коришћења без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач

Крајњи рок за пријаву је, као и сваке године,  31. октобар текуће године.

Напомињемо да су, сви заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач, дужни да најкасније до 31. августа  2019. године поднесу Захтев Републичкој ветеринарској инспекцији за излазак на терен и утврђивање броја условних грла на својим имањима.
Више информација о оба позива, као и захтеву који је потребно поднети за излазак инспекције, могу се добити у Канцеларији за пољопривреду Општинске управе Бач (бр. 213) или на тел: 770-075 локал 147.