БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Представници Oдељења за буџет и финансије и Kанцеларије за локални економски развој Општине Бач, су у периоду од 10. до 12. децембра у Шапцу учествовали на обуци за представнике локалних самоуправа, а у оквиру пројекта: "Платформа за одговорно управљање јавним финансијама".

Тема другог модула обуке је била: "Кораци у увођењу/унапређењу пуног транспарентног приступа у финансирање пројеката Организација цивилног друштва".

Специфични циљеви којима ће се остварити унапред постављен општи циљ свакако су: унапређење знања о законском оквиру за транспарентно финансирање ОЦД средствима јавног буџета са посебним акцентом на "Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из буџетских средстава ЈЛС", побољшање разумевања процеса и документације потребне за јавни конкурс за финансирање ОЦД од стране ЈЛС, сагледавање постојеће праксе локалних самоуправа у расписивању јавног конкурса и унапређење постојеће праксе, али и припрема за будућу примену наученог у процесу јавног конкурса за ОЦД подржаног од стране програма.

Дана 10.11.2019. председник Општине Бач је потписао Уговор са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП), чиме је наша општина започела учешће на овом пројекту. Осим Бача, у програму учествују и: Ваљево, Ниш, Врњачка Бања и Рашка.

 

БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
БАЧ УЧЕСНИК ДРУГОГ МОДУЛА ПРОЈЕКТА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА