ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ ПРКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

附件大小
文件 Текст огласа19.21 KB