ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Републике Србије је дана 23.8.2023. године усвојила Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката која се примењује почев од 15.9.2023. године.
Општина Бач позива све грађане који живе у нелегалним објектима да преузму упутство и обрасце са сајта Општине, припреме документацију и пријаве се за остваривање права на привремене комуналне прикључке.
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове  је припремило одговарајуће обрасце који се налазе на сајту Општине или се могу преузети на шалтеру писарнице Општинске управе Бач, у Бачу, улица Трг Др З. Ђинђића 2.
Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње од 15.9.2023. године и траје 30 календарских дана. По истеку овог рока захтеви се не могу подносити.
Ближе информације можете добити у Одељењу за урбанизам заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове Општинске управе Бач, Трг Др З. Ђинђића 2, канцеларија број 13.