ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ КОНКУРСА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

Обавештавамо све заитересоване предузетнике и пољопривреднике да Општина Бач у сарадњи са Развојним фондом Војводине организује презентацију нових конкурса за предузетнике и регистрована пољопривредна газдинства. 

Презентација ће се одржати у Бачу 13.04.2017. године (четвртак) са почетком у 11:00 часова у малој сали Културног центра (Трг др Зорана Ђинђића 4, Бач). 

За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси: 

  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца 
  • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци 
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци (три транше) 

За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси: 

  • Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци 
  • Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком оплате од 72 месеца 
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци и периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше) 

Наведене кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период, процедура је поједностављена, а средства обезбеђења су значајно смањена. 

Приjавити се можете у Канцеларији за ЛЕР Општине Бач, тел. 021/770-075, лок 149, маил: nikola.banjac@bac.rs

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ