ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта, након одлука донетих на седници дана 07.03.2016. године расписала је Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта путем прикупљања писаних понуда.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана јавног оглашавања.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бач у следећим катастарским општинама: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Плавна, Вајска и Селенча.
Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 сати, дана 25.11.2015. године.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за  спровођење поступка прибављања отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач расписала је  Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана јавног оглашавања (од 08. до 24. октобра 2015. године, закључно).

Pages