ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У БАЧУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач, расписала је јавни оглас за издавање у закуп пословног простора - вишенаменске производне хале, површине 1142,56м2, у зони мале привреде у Бачу, изграђенe на парцели број 3776/25 у к.о. Бач, површине 5999м2, уписане у листу непокретности број 459 у јавној својини општине Бач.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана јавног оглашавања (11. новембар до 28. новембра 2016. године, до 12:00 сати).

Све ближе информације о пословном објекту, који је предмет овог огласа, могу се добити код особе за контакт: Јурај Јаворњик, телефон 021/770-075, локал 126 или 064/2015354.

附件大小
PDF icon Текст огласа68.62 KB